Personvernerklæring for MESTER Webdesign

Vi er opptatt av å verne om dine personlige opplysninger. Denne personvernerklæringen forklarer hvilken informasjon vi lagrer og hvordan vi bruker den. Den beskriver også hvilke rettigheter du har.

MESTER Webdesign er ansvarlig for de personopplysningene vi lagrer. Organisasjonsnummeret er 922338477.

Hvilke personopplysninger samler vi inn, og hva er vårt formål med disse?

Nettsiden mesterwebdesign.no

Gjennom WP Statistics bruker vi informasjonskapsler (“cookies”) for å få informasjon om hvordan nettsidene våre blir brukt av de som er innom. Informasjon som samles inn er anonymisert IP-adresse, land, type søkemotor, type nettleser, antall besøk, søkeord m.m. Informasjonen som samles inn bruker vi for å videreutvikle siden og sikre at den er så brukervennlig som mulig.

Informasjon om hvordan du kan unngå informasjonskapsler finner du på www.allaboutcookies.org 

Kontaktskjema

Sender du en beskjed via kontaktskjemaet på hjemmesiden vår mesterwebdesign.no, lagrer vi opplysningene du angir der i systemet vårt, f.eks. navn og e-post-adresse. Det er for at vi skal kunne gi deg så god oppfølging og service som mulig.

Tilbakemeldingsskjema

Vi sender ut tilbakemeldingsskjema som har til formål å gi innsikt om for eksempel kundetilfredshet. Du vil alltid få beskjed om hva som er hensikten med skjemaet og hvorvidt det er anonymt eller ikke. Vi benytter Microsoft Forms til å sende ut skjemaet. Opplysninger som blir lagret er navnet ditt og svarene du sender inn.

Underleverandør for elektronisk utgående fakturering

Vi samarbeider med Fiken AS for elektronisk utgående fakturering. Opplysninger som sendes Fiken er kun opplysninger som er nødvendig for utgående fakturering, som f.eks. kundens faktureringsadresse og firmanavn. Fiken AS skal kun behandle personopplysninger for formål som er spesifisert i våre avtaler.

Interne rutiner

MESTER Webdesign benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling med potensielle og eksisterende kunder, samarbeidspartnere og andre blir registrert i interne dokumenter som ligger i vår Dropbox-konto samt på lokale datamaskiner.

MESTER Webdesign benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Vi er ansvarlige for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i vår e-post. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Hvordan arkiveres og slettes opplysningene?

Ved avslutning av kundeforholdet slettes alle dine opplysninger fra vår database, unntatt offentlig tilgjengelig informasjon og opplysninger regnskapsloven krever at vi beholder i fem år.

Hva er dine rettigheter?

Lov om behandling av personopplysninger (Personopplysningsloven) gir deg rett til innsyn og MESTER Webdesign plikt til utlevering av informasjon om dine personopplysninger. Du kan for eksempel fremme krav om retting eller sletting av mangelfulle, uriktige eller unødvendige personopplysninger. Unntatt er opplysninger som vi har plikt til å oppbevare etter regnskapsloven.

Hvordan sikres dine personopplysninger?

Dine personopplysninger oppbevares digitalt i vår Dropbox-konto samt på lokale datamaskiner. MESTER Webdesign behandler ikke personopplysninger utenfor EU/EØS.

Kun ansatte med behov for tilgang og databehandlere vi har avtale med har tilgang til dine personopplysninger.

Ethvert forsøk på å misbruke personopplysninger vil føre til reaksjoner, og MESTER Webdesign vil heller aldri selge dine personopplysninger til tredjeparter.

Forandringer i personvernerklæringen

Vi kan komme til å gjøre endringer i vår personvernerklæring. Du vil alltid finne den nyeste versjonen her. Når det er oppdateringer som er av stor betydning for vår behandling av personopplysninger, eller som kan være viktige for deg, vil du også få informasjon på e-post i god tid før oppdateringene trer i kraft.

Hvordan kontakter du oss for mer informasjon?

MESTER Webdesign har telefon 465 19 057. Vi kan også kontaktes på e-post: hei@mesterwebdesign.no